Cum mă înscriu?

Pentru înscriere ne puteţi contacta la:

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi

Str. Costache Negruzzi, nr. 10 Iași

Telefon/Fax: 0232/210426

E-mail: uslipiasi [arond] yahoo.com

Cine suntem?

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi este o organizaţie sindicală înfiinţată în data de 10 martie 1990, de atunci şi până în prezent păstrându-şi renumele de cea mai importantă structură sindicală judeţeană din ţară.

Pentru o bună desfăşurare a activităţii şi pentru performanţă în obiectivele propuse, în cadrul sindicatului îşi desfăşoară activitatea un număr de patru angajaţi: doi juristi, un contabil şi un secretar, precum şi organele de conducere ale U.S.L.I.P. IAŞI: Biroul Executiv care numără 8 membri şi Consiliul Judeţean cu 19 membri în componenţă.

Pentru că s-a dorit asigurarea unor  facilităţi, sindicatul a investit într-o serie de obiective, care se află astăzi puse la dispoziţia fiecărui membru de sindicat:  Agenţia de Turism   “ Sindi Tour” si un teren situat în localitatea Vatra Dornei unde deja se afla in constructie viitorul hotel al USLIP IASI din localitatea mentionata.

Principalele obiective ale organizaţiei sunt: apărarea drepturilor salariaţilor din învăţământ, refacerea statutului socio-profesional al acestora, apărarea libertăţilor individuale şi colective prevăzute în legislaţia din învăţământ, în vederea atingerii acestor obiective, reprezentanţii sindicatului participând activ la toate formele de dialog social şi negociere cu partenerii de decizie de la nivel judeţean: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Consiliul Judeţean. Prefectura, Consiliile Locale ca organe ce adoptă bugetele unităţilor de învăţământ, Primăria ca ordonator principal de credite, precum şi cu toate instituţiile menite să aplice legislaţia muncii şi protecţiei sociale, ordinea de drept şi apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, cu organizaţiile patronale şi structurile politice.

USLIP Iasi este afiliat la FSLI.

 

 

Ajutoare sociale

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi oferă membrilor de sindicat începand cu 3 iunie 2019 următoarele ajutoare sociale:

MATERNITATE/PATERNITATE – 400 lei

Acte necesare:

- cerere scrisă avizată de liderul sindicat

- copie certificat de naştere copil

- copie buletin mamă

- extras de cont bancar

- acordul privind prelucrarea datelor personale

AJUTOR PENTRU DECES:

– părinţi: 400 lei
– soţ/soţie/copil: 800 lei
– membru sindicat: 1200 lei

Acte necesare:

- cerere scrisă avizată de liderul sindical;

- copie certificat de deces;

- copie după buletin

- copie dupa certificatul de naştere sau certificatul de căsătorie

- extras de cont bancar

- acordul privind prelucrarea datelor personale

BOALĂ – internare mai mare de 14 zile

Acte necesare:

- cerere scrisă avizată de liderul sindical

- copie dupa actele doveditoare

- copie dupa buletin

extras de cont bancar

- acordul privind prelucrarea datelor personale

Important:
- Pentru toate situaţiile, ajutorul se acordă o singură dată pe an.
- Nu se acordă ajutor pentru boli profesionale, alergii, boli uşoare (sinuzite, faringo-laringite, otite, dermatite,etc.)
- Cererile cu stampila unităţii şcolare se depun la sediul U.S.L.I.P. Iaşi în maxim 3 luni de la data evenimentului.

 

Un nou câştig de cauză în procesul "GHEORGHE LAZAR"

În data de 20 noiembrie 2013, USLIP IAŞI a câştigat procesul "GHEORGHE LAZĂR" pentru Şcoala Gimnazială "Otilia Cazimir" şi Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir".

Notă de protest

                Către,

       Ministerul Educaţiei Naţionale

              În atenția Domnului Ministru Prof. Dr. Remus Pricopie,

Urmare a sesizărilor venite din partea membrilor noştri de sindicat din mai multe unităţi şcolare ale judeţului Iaşi, vă aducem la cunoştinţă existenţa nemulţumirilor justificate în ceea ce priveşte suprapunerea multiplelor obligaţii pe care colegii noştri le au în această perioadă de sfârşit de an şcolar şi anume: evaluările orale din cadrul examenului de Bacalaureat, inspecţiile de titularizare pe care le au de realizat profesorii evaluatori în cadrul examenului de titularizare, evaluările naţionale şi finale la clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a, evaluările finale pentru elevii cu situaţii deosebite – corigenţe sau elevi olimpici, încheierea mediilor etc. 

Toate acestea implică un efort supraomenesc şi conduc la o stare de epuizare necompensată, din păcate, din punct de vedere financiar.

În aceeaşi ordine de idei, vă rugăm să aveţi în vedere şi suplimentarea sumelor acordate persoanelor care participă la organizarea derulării examenelor de sfârşit de an. Acestea sunt derizorii şi se află în disonanţă cu importanţa pe care Ministerul Educaţiei pretinde că o acordă acestor examene.

Vă solicităm să aveţi în vedere de urgenţă, remedierea problemelor semnalate demonstrând în acest mod că Ministerul Educaţiei Naţionale are capacitatea de a înţelege şi de a regla problematica ridicată de către angajaţii sistemului educaţional românesc.

Biroul Executiv U.S.L.I.P. Iaşi

ZdI: Ministrul delegat pentru Dialog Social a venit la Iaşi cu întrebări, nu cu răspunsuri

Sindicaliştii din preuniversitar susţin că în judeţ sunt primării care au bani, dar refuză plata navetei pentru ca posturile să rămână pentru apropiaţii edililor, ce sunt mai puţin competenţi.

Despre probleme mai vechi ale învăţământului preuniversitar, dar şi despre posibile soluţii la acestea s-a discutat în cursul zilei de ieri la sediul Uniunii Sindicatelor Libere din În­vă­ţământul Preuniveristar (USLIP). Aici a avut loc întâlnirea dintre Liviu Pop, ministrul delegat pe Dialog Social, şi reprezentanţii sindicaliştilor. Aceştia au vorbit în special despre de­contul navetei la profesori şi sala­ri­zarea personalului nedidactic.

„Con­siliile lo­cale sunt obligate să prindă în bugete banii pentru navete. Minis­trul de Finanţe mi-a propus un lucru, să apară aşa în legea bugetului, iar dacă consiliile locale nu decontează, le blocăm conturile. Fac pariu că, aşa, toate vor găsi fonduri. Nu ştiu dacă legal se poate chiar aşa, dar se pot găsi pârghii“, a menţionat Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sin­dicatelor Libere din Învăţământ. A­ces­ta a adăugat că, săptămâna viitoare, mai exact marţi, sindicaliştii au în­tâlnire cu Ministrul Educaţiei pe a­ceastă temă şi că, în curând, vor apărea acele instrucţiuni de la Guvern cu privire la alocarea banilor pentru navetă.

În cadrul discuţiilor, Laviniu Lăcustă, preşedintele USLIP, a amintit de cazul Ungheni, când în 2008 au exe­cutat primăria de acolo, şi de atunci nu au mai avut probleme cu decontul profesorilor. Acesta a mai prezentat şi situaţia deosebită a unui cadru di­dactic care i-a adus la cunoştinţă faptul că naveta pe care o face prezintă risc. „Este vorba de o doamnă profesoară care face naveta la o şcoală din Ciurea şi care merge pe jos 5 kilometri printr-o pădure, zonă forestieră nepopulată. Aceasta se întreabă de ce nu poate avea spor de periculozitate“, menţionează preşedintele USLIP.

Sin­dicaliştii au mai amintit că există în judeţul Iaşi primării care, deşi au foarte mulţi bani la buget, efectiv re­fuză să facă aceste deconturi. Un motiv ar fi faptul că primarii nu au nici un interes politic, profesorii navetişti nefăcând parte din electoratul lor. Un alt motiv ar fi că vizează posturile di­dactice pentru neamuri ori cuno­ştinţe şi vor să descurajeze profesorii buni, pregătiţi, care au luat peste 7 la exa­men. Astfel, de multe ori copiii ajung să facă ore cu profesori slab pregătiţi.

A doua problemă discutată a vizat legea salarizării şi ideea că ar trebui să se facă salarizare pe diferenţe de calitate. „Şi cel conştiincios care-şi face treaba şi cel care nu-şi face treaba primeşte acelaşi salariu. Mai există 25% din personalul din învăţămân care se detaşează. Cine îi evalu­ea­ză?“ se întreabă ministrul Liviu Pop.

Cu privire la acuzele aduse de PNL cum că organizarea concursurilor pentru posturile de conducere sunt ilegale şi politizate, ministrul pe Dialog So­cial spune că nu există politizare şi că cel mai bun câştigă. „Ultimul concurs a fost acum opt ani, din care patru ani şcolile au funcţionat cu directori provizorii, ceea ce nu este în regulă. Cred că toţi cei care vor să ajungă directori ar trebui să primească avizul din partea consiliului profesoral al şcolii. Astfel, dacă partidul vrea să bage pe gât un director străin, consi­liul să nu permită. Vin de multe ori oameni care nu îndeplinesc condiţiile, nu au ca­lităţi profesionale şi morale. Toţi lipitorii de afişe ajung în funcţii de conduce­re“, a spus revoltat Simion Hăn­cescu.

Noua lege a dialogului social mai are încă de stat în Parlament. Aflat ieri la Iaşi, ministrul delegat pentru dialog social, Liviu Pop, nu a putut avansa un termen concret de modificare a legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, precizând doar că îşi doreşte ca aceasta să se întâmple „în cel mai scurt timp“. „Există două iniţiative legislative de modificare a legii dialogului social, în Camera Deputaţilor. Am primit din partea Organizaţiei Internaţionale a Muncii punctul lor de vedere cu privire la chestiunile aflate în dezbatere, iar documentele vor fi baza pentru modificarea legii. Personal, îmi doresc ca lucrurile să se mişte cât mai repede, întrucât este una dintre cele mai aşteptate legi“, a spus Pop.

Una dintre problemele ridicate de reprezentanţii sindicatelor cu privire la relaţiile de muncă constă în faptul că, pentru a fi considerat reprezentativ, un sindicat trebuie să reunească cel puţin jumătate dintre angajaţii unei unităţi. Această condiţie împiedică negocierea unui contract colectiv de muncă în marea majoritate a societăţilor, unde funcţionează mai multe sindicate. Una dintre propunerile de modificare este scăderea pragului de reprezentativitate până la 35%. Ministrul Pop a respins însă posibilitatea încheierii unui contract colectiv de muncă la nivel naţional, apreciind că el ar fi nerealizabil. „După mine, mai importantă este stabilirea clară a sectoarelor de activitate, prin delimitarea acestora făcând posibilă încheierea de contracte colective de muncă. Un singur contract colectiv, la nivel naţional, nu va fi niciodată agreat de toţi actorii sociali, ceea ce l-ar face nefezabil“, a apreciat ministrul.

Ziarul Evenimentul: EXCLUSIV Bani în plus pentru învăţători

Tribunalul Iaşi a admis pe 11 februarie prima acţiune a cadrelor didactice din învăţământul primar (membre ale Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi) privind drepturile salariale aferente orelor de educaţie fizică şi sport. Plata ar trebui să fie făcută retroactiv, începând cu anul şcolar 2011-2012.

 „Există un articol în lege care spune că aceste ore de educaţie fizică trebuie ţinute pe profesori specializaţi, iar dacă nu, pot fi ţinute şi de învăţători, plătiţi ca necalificaţi”, explică situaţia Laviniu Lăcustă, preşedintele de sindicat. Astfel, procentul pe care ar trebui să-l primească fiecare dascăl din clasele primare pentru predarea orelor de educaţie fizică şi sport ajunge la 10% din salariu.

Subcategories

  • Noutăţi / Evenimente

    USLIP IAȘI a notificat Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Iași și unitățile de învățământ preuniversitar Școala Gimnazială ”Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos și Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Iași cu privire la situația nepunerii în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive pronunțate de Curtea de Apel Iași care vizează acordarea sporului pentru condiții vătămătoare și periculoase de muncă personalului administrativ (fost nedidactic) și personalului didactic auxiliar.

  • Centrul de Educație, Formare Profesională și Sindicală USLIP Iași

    Folder blue

Website Security Test