Legea 1 din 2014 - naveta pentru personalul auxiliar

Parlamentul României
Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 13.01.2014.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic: Articolul 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii;".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                            PREŞEDINTELE SENATULUI
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA                                               GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti,
8 ianuarie 2014.
Nr. 1.

Comunicat privind codul de etică

 

pdf

 

COMUNICAT PRIVIND CODUL DE ETICĂ

 

 

USLIP Iași, în numele a peste 7.500 de membri de sindicat, își exprimă dezacordul față de tentativa Ministerului Educației Naționale, de a impune un cod de etică personalului didactic. Nu vedem sensul acestei inițiative, atâta timp cât salariații își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea Educației Naționale (Legea 1/2011), Codul Muncii, dar și al altor acte normative.

Eventualele abateri disciplinare pot fi sancționate în conformitate cu legile menționate mai sus, la care se mai poate adăuga Codul civil și penal. Încercările ministerului de a impune acest act normativ prin dezbateri” la nivelul unităților școlare, amintesc de propaganda din anii ’50, și mai recent, de dezbaterile din unitățile școlare în anii 2010-2011, care vizau acceptarea de către cadrele didactice a Legii Educației Naționale (Legea Funeriu). Apreciem astfel, acest demers ca un act de blamare public și lezare a demnității profesionale a salariaților din învățământ, pentru fapte individuale.

Solicităm în schimb, adoptarea unor acte normative, care să aibă în vedere comportamentul inadecvat al elevilor sau al părinților, fără a generaliza. Zilnic, cadrele didactice sunt jignite, agresate verbal și uneori fizic, fără ca autoritățile statului să ia atitudine în acest sens.

Învățământul românesc nu poate fi mult diferit de societatea românească. Totuși, considerăm că situațiile prezentate în ultimul timp de către mass-media sunt izolate, nerelevante și nereprezentative prin raportare la dimensiunile sistemului educațional.

Ne-am aștepta ca opinia publică să fie revoltată de nedreptățile constante cu care se confruntă sistemul. Astfel, spre exemplu, peste 2000 de unități școlare din țară nu au apă curentă, procentul de 6% acordat educației prin lege nu este respectat, iar salariile din educație nu mai ajung nici măcar pentru plata navetei, pe care primăriile ar trebui să o deconteze prin lege. De asemenea, asimetria profundă dintre drepturi și obligații, este cea mai vizibilă la salariații din învățământ.

Cerem Guvernului României și partidelor care compun alianța USL, să conștientizeze problemele grave ale educației românești, care din păcate, nu pot fi rezolvate prin coduri de etică, ci prin măsuri energice de finanțare a domeniului proclamat în toate campaniile electorale, ca prioritate națională.

 

Președinte,

Prof. Laviniu Lăcustă

Redirecționarea a 2% din impozit pentru USLIP Iași

USLIP Iași vă invită să redirecționați 2% din impozit pentru cazurile sociale grave din rândul membrilor noștri.

Descărcați Formularul 230

RASPUNSUL DOAMNEI MINISTRU ROVANA PLUMB PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN SISTEMUL DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

RASPUNSUL DOAMNEI MINISTRU ROVANA PLUMB PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN SISTEMUL DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

pdf 100

Website Security Test