Victorie în instanţă pentru bibliotecari

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Luni, 07 Decembrie 2015
Scris de Secretariat

Prin Decizia nr. 2171 din 2 decembrie 2015, pronunțată de Curtea de Apel în dosarul  nr 10250/99/2014, instanța a acordat câștig de cauză reclamanților bibliotecari și a obligat unitățile școlare pârâte la plata sporului pentru condiții vătămătoare sau periculoase, în cuantum de 15% din salariul de bază, sumă actualizată cu indicele de inflație, precum și la plata dobânzii legale aferente. Aceste drepturi salariale au fost acordate pentru perioada 29 decembrie 2011 până la data plății efective și anume, iunie 2015.

USLIP IAŞI cere 6% din PIB pentru Educaţie în 2016

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Luni, 23 Noiembrie 2015
Scris de Secretariat

Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași se alătură demersurilor consorțiului "Universitaria" și solicită Parlamentului României să ia în considerare în momentul elaborării Legii bugetului de stat pe anul 2016, alocarea a 6% din Produsul Intern Brut pentru finanțarea educației, în conformitate cu art. 8 din Legea 1/2011 a educației naționale.

Infrastructura școlară deficitară, în special cea din mediul rural, inexistența autorizațiilor sanitare în aproximativ 4.000 de școli din țară, lipsa avizelor ISU, salariile nemotivante (România fiind penultima țară din Uniunea Europeană ca nivel de salarizare), au transformat sistemul educațional românesc într-un spațiu nesigur, neatractiv, care impune de urgență un tratament prioritar din partea statului român și al societății românești. 

Președinte USLIP IAŞI,

Prof. LAVINIU LĂCUSTĂ

PRECIZĂRI CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE – COMUNICAT 18.11.2015

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Miercuri, 18 Noiembrie 2015
Scris de Secretariat

          ÎN ATENŢIA UNITĂŢILOR ŞCOLARE AFILIATE USLIP IAŞI

 

În vederea clarificării aspectelor controversate referitoare la negocierea şi semnarea contractelor colective de muncă, Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași, face următoarele precizări:

Menționăm că semnarea contractelor colective de muncă la nivel de unitate a fost cerută de către USLIP Iași în baza Legii Dialogului Social (Legea 62/2011), în conformitate cu art. 129 alin (1) ”Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepția cazului în care unitatea are mai puțin de 21 de angajați ” și alin. (4) ”În cazul în care angajatorul sau organizația patronală nu inițiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a organizației sindicale reprezentative sau a reprezentanților angajaților, în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării. ”

Subliniem faptul că deși legea 62/2011 este în vigoare din mai 2011, până în prezent, nicio unitate școlară nu a inițiat negocierea contractului colectiv!

La nivelul județului Iași, USLIP a obținut în vara anului 2015 hotărâri de reprezentativitate în peste 150 de unități în care organizația noastră are minimum jumătate plus 1 din numărul total de angajați, în conformitate cu art. 51 alin (1) ”Sunt reprezentative la nivel de unitate, organizațiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: (...)

  1. au statut legal de sindicat;
  2. au independență organizatorică și patrimonială;
  3. numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unităț

Art. 131 din Legea dialogului social prevede în alin (1) că ”La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor colective de muncă părțile sunt egale și libere”, iar la alin (2) ”Este interzisă orice imixtiune a autorităților publice sub orice formă și modalitate, în negocierea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor colective de muncă. ”

În ceea ce privește conținutul contractului colectiv de muncă, arătăm că este aproape similar Contractului Colectiv de Munca Unic la nivel de sector de activitate în învățământul preuniversitar încheiat la 13 noiembrie 2014 între Federaţiile reprezentative din învăţâmânt şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Art. 132 din legea 62/2011 stabileşte la alin (2) că ”la încheierea contractelor colective de muncă prevederile legale referitoare la drepturile angajaților au un caracter minimal”, iar la alin (3) al aceluiaşi articol, se statuează faptul că nu pot exista „clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior”.

În acest sens, vă informăm că există contract colectiv de muncă încheiat între Federațiile din învățământul preuniversitar și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, înregistrat la Ministerul Muncii. Prevederile acestuia sunt în vigoare și prin urmare, USLIP Iași nu putea să nu se conformeze tuturor elementelor de legalitate (a se vedea art. 132 alin 3 din Legea dialogului social).

Toate contractele înregistrate până în acest moment la ITM întrunesc condițiile legale de formă, respectiv de conținut și sunt verificate cu mare atenție de către inspectorii ITM Iaşi.

USLIP Iași își exprimă regretul că dorința de a intra în legalitate, din acest punct de vedere, se lovește uneori de  interpretări greșite. Asigurăm toți directorii de unități școlare de buna noastră credință și de toată deschiderea pentru rezolvarea oricăror aspecte care decurg din relațiile de muncă.

Mulțumim Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi pentru colaborarea foarte bună și sprijinul acordat în această perioadă.

Cu stimă,                                                                                             

Președinte USLIP IAŞI,

Prof. LAVINIU LĂCUSTĂ

Majorarea salariilor cu 15% devine aplicabilă de la 1 Decembrie 2015

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Marți, 17 Noiembrie 2015
Scris de Secretariat

În urma numeroaselor întrebări legate de noul context politic, facem următoarele precizări:

- Apariția unei alte echipe guvernamentale nu va avea repercusiuni  în ceea ce privește majorarea de 15% acordată personalului din învățământ începând cu 1 decembrie 2015.

Precizăm și faptul că  hotărârile judecătorești aferente anilor 2008-2011 (Legile 221, 330 și 285) vor fi achitate tot în luna decembrie 2015.

NOI CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE - SEMNATE ŞI ÎNREGISTRATE LA ITM

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2015
Scris de Secretariat

     În perioada 1 – 12 noiembrie 2015, la nivelul judeţului Iaşi, s-au semnat şi s-au înregistrat la ITM, Contracte Colective de Muncă la nivel de unitate pentru: Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Liceul cu Program Sportiv, Şcoala Gimnazială “Elena Cuza”, GPP 25, Liceul Tehnologic Dumeşti, Liceul Teoretic “Lascăr Rosetti” Răducăneni, Şcoala Gimnazială Horleşti, Şcoala Gimnazială Grajduri, Şcoala Gimnazială “Ioanid Romanescu” Voineşti, Şcoala Gimnazială Slobozia – Deal, Şcoala Profesională Holboca, Şcoala Gimnazială Rediu, Şcoala Gimnazială “C. Teodorescu” Războieni, Şcoala Gimnazială Strunga.

MAJORAREA SALARIILOR ÎN EDUCAŢIE

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2015
Scris de Secretariat

        USLIP IAŞI salută decizia Guvernului României de a majora salariile în educaţie cu 15% începând cu 1 Decembrie 2015.

        Ordonanţa a fost adoptată în şedinţa de guvern din 4.11.2015 şi vizează întregul personal din învăţământul preuniversitar românesc.

Proiect P.O.D.C.A. - Răspuns către MECS cu privire la adresa nr. 1488/3.11.2015

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2015
Scris de Secretariat

Folder orange

În atenţia unităţilor şcolare vizate de proiectul PODCA SMIS 37655

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2015
Scris de Secretariat

Folder blue

Website Security Test