ADRESA CATRE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IASI

Categorie: Noutăţi / Evenimente Publicat: Miercuri, 09 Aprilie 2014 Scris de Secretariat

 

Către,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi

               

                 În atenția Domnului Inspector Şef Andrei Albulescu,

    Având în vedere numeroasele memorii pe care le-am primit de la membrii noştri de sindicat, personal nedidactic, vă supunem atenţiei următoarele probleme:

  1. Salarizarea personalului nedidactic

    Începând cu anul 2010 s-a produs treptat o aplatizare a grilei de salarizare a personalului nedidactic, în condiţiile creşterii salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

La 1 ianuarie 2009, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată era de 600 de lei (H.G. nr. 1051/2008), la 1 ianuarie 2011 a fost de 670 de lei (H.G. nr. 1193/2010), de la 1 ianuarie 2012 a fost stabilit la 700 de lei, iar prin H.G. nr. 23/2013, prin care acesta a fost stabilit la 750 de lei, de la 1 februarie 2013 şi la 800 de lei, de la 1 iulie 2013. Prin H.G. nr. 871/2013 s-a stabilit ca, începând cu 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 850 lei, iar de la 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 850 de lei, iar de la 1 iulie 2014, acesta va fi de 900 de lei lunar.
     În condiţiile în care a avut loc o creştere a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, restul salariilor personalului bugetar (categorie în care este inclus şi personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat) care depăşeau nivelul acestui salariu minim brut, au rămas nemodificate.
Astfel, treptat, nu a mai existat nici un fel de diferenţiere – din punct de vedere salarial – între personalul nou angajat (care nu beneficiază de spor de vechime) şi salariaţii care beneficiau de sporul de vechime în muncă, corespunzător tranşelor de vechime.
     Aplatizarea salarizării a avut la bază şi introducerea sporului de vechime în muncă în salariul de bază, prin Legea nr. 330/2009, începând cu data de 01.01.2010.
Un exemplu relevant pe care vi-l înaintăm este legat de două persoane angajate pe aceeaşi funcţie, una cu 30 de ani de muncă, iar cea de-a doua, debutantă şi care au acelaşi salariu (aproximativ 630 de lei).
     Ne întrebăm dacă sporul de vechime este inclus în salariu, cum poate fi el identificat la persoana cu 30 de ani de muncă?

              2. Condiţiile de muncă ale personalului nedidactic

     A doua problemă vizează tot personalul nedidactic care lucrează în conformitate cu normativele din anul 2002. Pe fondul plecărilor naturale din sistem (demisii, pensionări, etc.) şi al imposibilităţii de a mai fi angajate pe durată nedeterminată alte persoane, am constatat o depăşire de facto a normelor. Astfel, în grădiniţe, dar şi în unităţile şcolare, femeile de servici, spălătoresele, bucătăresele şi alte categorii, depăşesc de două sau de trei ori normativele din anul 2002. Aici avem câteva nelămuriri:
    a) Este posibilă plata din spate acestor diferenţe atâta timp cât ele nu se regăsesc în fişa postului semnată de fiecare angajat?
     b) Are sau nu unitatea, obligaţia de a respecta normativele din 2002?
     c) În situaţia negocierii la nivel judeţean a Contractului Colectiv, ne-ar interesa dacă putem insera în Contractul de Muncă Judeţean, obligaţiile unităţilor şcolare din acest punct de vedere?

     Având în vedere problematica semnalată, care sunt posibilităţile legale şi concrete ale instituţiei pe care o conduceţi, de a interveni pentru remedierea disfuncţiilor prezentate?

Președinte,
Prof. Laviniu Lăcustă

 

 

 

 

Accesări: 2124
Website Security Test