Conversia profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru obţinerea unei noi specializări

Categorie: Noutăţi / Evenimente Publicat: Marți, 07 Ianuarie 2014 Scris de Administrator

În atenţia membrilor de sindicat

Vă informăm că la data de 12 decembrie 2013, a fost încheiat protocolul de colaborare între USLIP Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, cu privire la proiectul „Conversia profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru obţinerea unei noi specializări”.

Începând cu anul universitar 2014-2015, cadrele didactice din judeţul Iaşi au posibilitatea urmării cursurilor organizate în cadrul proiectului, la finalul cărora vor dobîndi o nouă specializare, fiind eliberată o diplomă de conversie însoţită de un supliment care să confirme obţinerea acestei specializări şi care va fi aprobată prin ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale, după promovarea examenului final de absolvire.

Până la acest moment, 8 facultăţi din cadrul universităţii A.I.CUZA au confirmat implicarea în proiect: Facultatea de Litere, Facultatea de Fizică, Facultatea de Biologie, Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, Facultatea de Geografie, Facultatea de Matematică, Departamentul Psihopedagogie din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Sesiunea de admitere se va organiza în lunile iunie- septembrie 2014, durata studiilor va fi de 3 semestre pentru disciplinele din aceeaşi arie curriculară şi 4 semestre pentru discipline din arii curriculare diferite. La finalizarea cursurilor, absolvenţii vor primi, în funcţie de durata studiilor (3 sau 4 semestre) 90 sau 120 de credite.

Taxele aferente acestui proiect, ce urmează a fi stabilite în perioada următoare, vor fi suportate de către cadrele didactice participante la proiect, cu menţiunea că USLIP Iaşi va demara negocieri la nivelul instituţiilor centrale pentru obţinerea unei diminuări a acestei taxe, într-o formă agreată de Ministerul Educaţiei, propunerea noastră a fost în sensul emiterii unor vouchere care să cuprindă reducerea menţionată, fără a avea însă, garanţia reuşitei acestui demers.

Cursurile de conversie vor putea fi urmate doar de către persoanele care au absolvit deja o formă de învăţământ superior, în acest sens Universitatea A.I. Cuza a impus condiţia ca participanţii la proiect să fie absolvenţi ai acestei instituţii.

Desfăşurarea programelor de conversie va debuta în anul universitar 2014-2015, până la acea dată, vor fi elaborate programele de studiu cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale, va fi stabilit cuantumul taxei de şcolarizare, precum şi forma de învăţământ în care vor fi organizate studiile: zi/ frecvenţă redusă /fără frecvenţă, informaţii care vă vor fi aduse la cunoştinţă în cel mai scurt timp.

Preşedinte

Prof. Laviniu Lăcustă

pdf

Accesări: 4578
Website Security Test