Problema navetei

Categorie: Noutăţi / Evenimente Publicat: Marți, 07 Ianuarie 2014 Scris de Administrator

În atenția unităților școlare din mediul rural și în mod special a unităților școlare din comunele în care primăriile nu decontează naveta,

Prin prezenta, vă anunțăm că există posibilitatea, conform Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, să achitați decontul de navetă pentru cadrele didactice în conformitate cu prevederile art. IV din anexă - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale, alin. 5 - din economiile înregistrate din unitățile de învățământ preuniversitar de stat la această categorie de cheltuieli, se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanței de 50 km și în limita sumei de 26 lei / cadru didactic / lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei / cadru didactic / lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru.

Conform Legii Educației Naționale nr. 1 / 2011, art. 105, alin. 2, litera f, obligația primăriei de a deconta naveta cadrelor didactice rămâne în vigoare.

Aducem în atenția serviciilor contabilitate să aibă în vedere posibilitatea de a completa sau plăti integral naveta din această categorie de cheltuieli, în cazul în care există deficiențe în acordarea acestor sume.

Preşedinte,

prof. Laviniu Lǎcustǎ

 

Accesări: 2822
Website Security Test