Platforma dezbatere cu Parlamentarii ieşeni

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Miercuri, 23 Aprilie 2014
Scris de Secretariat

 

Argumente pentru revendicările salariaţilor din învăţământul preuniversitar ieşean
-          platforma dezbatere cu Parlamentarii de Iaşi –
-          Casa Sindicatelor - 25 aprilie 2014, orele 11:00 -
 
1. Salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar 
Salarizarea este nemotivantă, chiar jignitoare pentru personalul didactic din învăţământ – categoria socio-profesională în care marea majoritate a salariaţilor au studii superioare. 
Constrângerile impuse de organismele internaţionale în ceea ce priveşte cheltuielile de personal din domeniul public şi creşterea masivă a numărului de angajaţi din administraţia locală şi centrală, au fost cauze care au dus la reducerea cheltuielilor de personal din învăţământ. Dacă în anul 2004 existau aproximativ 1.000.000 bugetari, din care 343.000 erau salariaţi din învăţământ, în anul 2013 erau 1.185.000 salariaţi bugetari, din care 295.473 salariaţi în învăţământul preuniversitar. Aşa s-a ajuns ca, prin legile de salarizare, personalul din învăţământ să se regăsească pe poziţiile inferioare ale grilei ceea ce a condus la degradarea alarmantă a statutului social al personalului din învăţământ. 
În România, salariul mediu orar din sistemul de educaţie este de 13 lei brut (2,92 euro) şi 9, 3 lei net (2,09 euro). Un profesor debutant câştigă 7,08 lei pe oră brut ( 1,59 euro), iar un profesor cu gradul I şi o vechime de 25 de ani câştigă 14 lei pe oră brut (3,14 euro) şi 9,73 lei net (2,18 euro). Cu alte cuvinte, un profesor în România câştigă într-o lună cam atât cât câştigă un profesor din Luxemburg în 4 ore sau cât unul din Polonia în 14 ore! 
La o analiză a câştigurilor salariale medii nete, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică se constată următoarele: în noiembrie 2008, câştigul salarial mediu net în învăţământ era de 1.538 lei, iar în administraţie era de 2.328 lei (cu 51% mai mare decât în educaţie), iar media per economie era de 1.361 lei (cu 12% sub media din învăţământ); în luna ianuarie 2014, câştigul salarial mediu net în învăţământ era de 1.477 lei, în timp ce în administraţie era de 2.309 lei, deci cu 56% mai mare decât cel din învăţământ, media per economie fiind de 1.625 lei (cu 10% peste media din învăţământ), în condiţiile în care, aşa cum am mai menţionat, învăţământul este sectorul de activitate cu cel mai mare număr de salariaţi cu studii superioare! 
Mai trebuie menţionat că de aproximativ 8 ani, salariile din învăţământ nu au fost indexate cu indicele preţului de consum! 
Nu se poate vorbi de performanţă în învăţământ, fără resursă umană motivată financiar. 
Soluţie 
USLIP Iaşi propune majorarea salariului în anul 2015 cu 17% şi în anul 2016 cu 16%. În acest fel se va asigura creşterea salariilor personalului didactic până în anul 2016, identic cu OG nr. 15/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008. 
 
2. Salarizarea personalului nedidactic 
Începând cu anul 2010 s-a produs treptat o aplatizare a grilei de salarizare a personalului nedidactic, în condiţiile creşterii salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 
La 1 ianuarie 2009, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată era de 600 de lei (H.G.  nr. 1051/2008), la 1 ianuarie 2011 a fost de 670 de lei (H.G. nr. 1193/2010), de la 1 ianuarie 2012 a fost stabilit la 700 de lei, iar prin H.G. nr. 23/2013, prin care acesta a fost stabilit la 750 de lei, de la 1 februarie 2013 şi la 800 de lei, de la 1 iulie 2013. Prin H.G. nr. 871/2013 s-a stabilit ca, începând cu 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 850 lei, iar de la 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 850 de lei, iar de la 1 iulie 2014, acesta va fi de 900 de lei lunar. 
În condiţiile în care a avut loc o creştere a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, restul salariilor personalului bugetar (categorie în care este inclus şi personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat) care depăşeau nivelul acestui salariu minim brut, au rămas nemodificate. 
Astfel, treptat, nu a mai existat nici un fel de diferenţiere – din punct de vedere salarial – între personalul nou angajat (care nu beneficiază de spor de vechime) şi salariaţii care beneficiau de sporul de vechime în muncă, corespunzător tranşelor de vechime. 
Aplatizarea salarizării a avut la bază şi introducerea sporului de vechime în muncă în salariul de bază, prin Legea nr. 330/2009, începând cu data de 01.01.2010. 
Un exemplu relevant pe care vi-l înaintăm este legat de două persoane angajate pe aceeaşi funcţie, una cu 30 de ani de muncă, iar cea de-a doua, debutantă şi care au acelaşi salariu (aproximativ 630 de lei). 
Ne întrebăm dacă sporul de vechime este inclus în salariu, cum poate fi el identificat la persoana cu 30 de ani de muncă?
Soluţie 
USLIP Iaşi propune ca primă măsură scoaterea sporului de vechime din salariul de bază.
 
3. Problema decontului de navetă
Noile reglementări legale privind plata decontului de navetă nu au făcut decât să complice acordarea acestui drept legal. Conform notei nr. 5 din anexa nr. 5, Legea 356/2013 a Bugetului de Stat, decontul de navetă poate fi acordat dupa cum urmeaza: 
“Din economiile înregistrate de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la această categorie de cheltuieli se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice pe perioada cursurilor în limita distanţei de 50 km şi în limita sumei de 26 lei cadru didactic pe lună, pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşeşc 3 km până la 50 km, suma cadrelor didactice pe lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare km”. 
Din păcate, acest act normativ nu a făcut decât să complice acordarea decontului de navetă care se făcea şi ar fi normal să se facă în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 105, alin 2 litera f. Din noul act normativ se poate desprinde falsa concluzie că în România, naveta şi locul de muncă este de până în maxim 25 km or la nivelul judeţului Iaşi, avem navetişti inclusiv pe distanţe de 75 km şi chiar 80 km dus (total 160 km), exemplu Paşcani sau Dagâţa. 
Soluţie 
Considerăm că se impune ca în regim de urgenţă să se elaboreze un act normativ prin care să se stabilească procedura aplicabilă în situaţiile reglementate de nota nr. 3 din anexa nr. 4 şi respectiv nota nr. 5 din anexa nr. 5 a Legii Bugetului de Stat din 2014 şi prin care, să se reglementeze expres că diferenţa până la decontarea integrală a cheltuielor de navetă ale cadrelor didactice se suportă de către autorităţile administraţiei publice locale conform Legii nr. 1/ 2011 cu modificările şi completările ulterioare. 
Trebuie avut în vedere şi faptul că numai la sfârşitul exerciţilui bugetar se poate constata dacă s-au înregistrat economii la cheltuieli cu bunuri şi servicii, iar conform art. 105, alin. 2, litera f, din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunii nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, personalul didactic beneficiază lunar de decontarea acestor cheltuieli.
 

 

 

 

Un Paşte fericit!

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 17 Aprilie 2014
Scris de Administrator

USLIP Iasi

ADRESA CATRE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IASI

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Miercuri, 09 Aprilie 2014
Scris de Secretariat

 

Către,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi

               

                 În atenția Domnului Inspector Şef Andrei Albulescu,

    Având în vedere numeroasele memorii pe care le-am primit de la membrii noştri de sindicat, personal nedidactic, vă supunem atenţiei următoarele probleme:

  1. Salarizarea personalului nedidactic

    Începând cu anul 2010 s-a produs treptat o aplatizare a grilei de salarizare a personalului nedidactic, în condiţiile creşterii salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

La 1 ianuarie 2009, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată era de 600 de lei (H.G. nr. 1051/2008), la 1 ianuarie 2011 a fost de 670 de lei (H.G. nr. 1193/2010), de la 1 ianuarie 2012 a fost stabilit la 700 de lei, iar prin H.G. nr. 23/2013, prin care acesta a fost stabilit la 750 de lei, de la 1 februarie 2013 şi la 800 de lei, de la 1 iulie 2013. Prin H.G. nr. 871/2013 s-a stabilit ca, începând cu 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 850 lei, iar de la 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 850 de lei, iar de la 1 iulie 2014, acesta va fi de 900 de lei lunar.
     În condiţiile în care a avut loc o creştere a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, restul salariilor personalului bugetar (categorie în care este inclus şi personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat) care depăşeau nivelul acestui salariu minim brut, au rămas nemodificate.
Astfel, treptat, nu a mai existat nici un fel de diferenţiere – din punct de vedere salarial – între personalul nou angajat (care nu beneficiază de spor de vechime) şi salariaţii care beneficiau de sporul de vechime în muncă, corespunzător tranşelor de vechime.
     Aplatizarea salarizării a avut la bază şi introducerea sporului de vechime în muncă în salariul de bază, prin Legea nr. 330/2009, începând cu data de 01.01.2010.
Un exemplu relevant pe care vi-l înaintăm este legat de două persoane angajate pe aceeaşi funcţie, una cu 30 de ani de muncă, iar cea de-a doua, debutantă şi care au acelaşi salariu (aproximativ 630 de lei).
     Ne întrebăm dacă sporul de vechime este inclus în salariu, cum poate fi el identificat la persoana cu 30 de ani de muncă?

              2. Condiţiile de muncă ale personalului nedidactic

     A doua problemă vizează tot personalul nedidactic care lucrează în conformitate cu normativele din anul 2002. Pe fondul plecărilor naturale din sistem (demisii, pensionări, etc.) şi al imposibilităţii de a mai fi angajate pe durată nedeterminată alte persoane, am constatat o depăşire de facto a normelor. Astfel, în grădiniţe, dar şi în unităţile şcolare, femeile de servici, spălătoresele, bucătăresele şi alte categorii, depăşesc de două sau de trei ori normativele din anul 2002. Aici avem câteva nelămuriri:
    a) Este posibilă plata din spate acestor diferenţe atâta timp cât ele nu se regăsesc în fişa postului semnată de fiecare angajat?
     b) Are sau nu unitatea, obligaţia de a respecta normativele din 2002?
     c) În situaţia negocierii la nivel judeţean a Contractului Colectiv, ne-ar interesa dacă putem insera în Contractul de Muncă Judeţean, obligaţiile unităţilor şcolare din acest punct de vedere?

     Având în vedere problematica semnalată, care sunt posibilităţile legale şi concrete ale instituţiei pe care o conduceţi, de a interveni pentru remedierea disfuncţiilor prezentate?

Președinte,
Prof. Laviniu Lăcustă

 

 

 

 

Noutăţi conversie profesională

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Vineri, 04 Aprilie 2014
Scris de Secretariat

 

COMUNICAT

             Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi prin intermediul Facultăţii Construcţii Maşini şi Management Industrial organizează cursuri de conversie profesională pe disciplina informatică.

         Acest lucru este posibil începând cu octombrie 2014 graţie unui protocol semnat de Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi, USLIP Iaşi şi ISJ Iaşi.

             Taxa de studiu va fi de aproximativ 2000 lei.

 

Anunț important

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 27 Februarie 2014
Scris de Administrator

Mâine, 28.02.2014, vor fi postate pe site-ul nostru programele Cursurilor de conversie, taxele și nr. de locuri.

COMUNICAT PRIVIND DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN ÎN SECTORUL EDUCAȚIEI

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 20 Februarie 2014
Scris de Administrator

masa rotunda

Astăzi, 20 februarie 2014, la Palatul Parlamentului București, a avut loc masa rotundă cu tema “Dialogul social european în sectorul educație”, la care a participat Președintele USLIP Iași, Prof. Laviniu Lăcustă.

Invitați la dezbatere au fost ministrul educației Remus Pricopie, domnul Președinte ETUCE, Martin Roemer și doamna senator Ecaterina Andronescu.

S-a pus în discuție promovarea potențialului dialogului social prin dezvoltarea capacității organizațiilor sindicale și îmbunătățirea cunoștințelor reprezentanților angajaților la nivel național.

COMUNICAT: Câștig de cauză colegilor noștri navetiști din Prisăcani

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Luni, 10 Februarie 2014
Scris de Administrator

În 7 februarie 2014, Curtea de Apel Iași a dat câștig de cauză colegilor noștri navetiști din Prisăcani, reprezentați de către USLIP Iași. Primăria Prisăcani este obligată să achite suma restantă în valoare de 27.000 ron.

În perioada imediat următoare vor mai fi introduse acțiuni pentru comunele Costești, Probota, Mogoșești, Dumești.

Președinte,

Prof. Laviniu Lăcustă

 

BZI: Mai multi profesori ieseni vor primi drepturi banesti de sute de lei

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Vineri, 07 Februarie 2014
Scris de Administrator

Membrii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) - Iasi au reusit sa castige in instanta un drept important. Pe data de 22 ianuarie 2014, Curtea de Apel Iasi a dat castig de cauza in procesul privind acordarea Distinctiei "Gheorghe Lazar" membrilor de sindicat de la Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga din municipiu. "Curtea de Apel a confirmat deciziile date de Tribunalul Iasi, pe aceasta tema. Este foarte important de precizat ca aceste drepturi pentru cadrele didactice vor fi date intr-o singura transa. Masura este executorie si, cel mai probabil, va fi pusa in aplicare luna viitoare. In functie de vechime, fiecare profesor va primi sume cuprinse intre 1.000 si 2.000 lei. Oricum, noi avem procese similare si pentru alte zece unitati de invatamant din judetul Iasi. Este primul proces din tara pe aceasta speta, admis de catre o Curte de Apel", a precizat Laviniu Lacusta, presedintele USLIP Iasi. Aceasta distinctie baneasca poate fi obtinuta de cadrele didactice care au calificativul "foarte bine" pentru activitatea din ultimii 20 de ani, trebuie sa fie autori sau coautori ai unor manuale sau programe scolare, lucrari sau comunicari prezentate la congrese sau sesiuni stiintifice si sa detina cel putin un premiu la faza nationala a olimpiadelor scolare. Conform regulamentului privind acordarea de distinctii si premii in învatamântul preuniversitar, unui cadru didactic nu i se pot acorda, simultan, doua distinctii, iar cel care a beneficiat de aceasta poate solicita acordarea alteia, de nivel superior, dupa minimum 5 ani.

>>> Citeşte articolul în BZI

INFORMARE - Întâlnirea preşedintelui FSLI cu reprezentanţii MFP

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Vineri, 07 Februarie 2014
Scris de Administrator

Miercuri, 05.02.2014, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Simion Hancescu, a participat, la o întâlnire cu directorul general al Direcției Trezorerie din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Valentin Mavrodin, și cu directorul general la Direcției de Buget-Finanțe din cadrulMinisterului Educației Naționale, Mihai Paunică.

pdf

Website Security Test