Notă de protest

                Către,

       Ministerul Educaţiei Naţionale

              În atenția Domnului Ministru Prof. Dr. Remus Pricopie,

Urmare a sesizărilor venite din partea membrilor noştri de sindicat din mai multe unităţi şcolare ale judeţului Iaşi, vă aducem la cunoştinţă existenţa nemulţumirilor justificate în ceea ce priveşte suprapunerea multiplelor obligaţii pe care colegii noştri le au în această perioadă de sfârşit de an şcolar şi anume: evaluările orale din cadrul examenului de Bacalaureat, inspecţiile de titularizare pe care le au de realizat profesorii evaluatori în cadrul examenului de titularizare, evaluările naţionale şi finale la clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a, evaluările finale pentru elevii cu situaţii deosebite – corigenţe sau elevi olimpici, încheierea mediilor etc. 

Toate acestea implică un efort supraomenesc şi conduc la o stare de epuizare necompensată, din păcate, din punct de vedere financiar.

În aceeaşi ordine de idei, vă rugăm să aveţi în vedere şi suplimentarea sumelor acordate persoanelor care participă la organizarea derulării examenelor de sfârşit de an. Acestea sunt derizorii şi se află în disonanţă cu importanţa pe care Ministerul Educaţiei pretinde că o acordă acestor examene.

Vă solicităm să aveţi în vedere de urgenţă, remedierea problemelor semnalate demonstrând în acest mod că Ministerul Educaţiei Naţionale are capacitatea de a înţelege şi de a regla problematica ridicată de către angajaţii sistemului educaţional românesc.

Biroul Executiv U.S.L.I.P. Iaşi

Website Security Test