Legea 1 din 2014 - naveta pentru personalul auxiliar

Parlamentul României
Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 13.01.2014.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic: Articolul 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii;".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                            PREŞEDINTELE SENATULUI
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA                                               GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti,
8 ianuarie 2014.
Nr. 1.