Situaţia decontului de navetă la nivelul judeţului Iaşi

Categorie: Noutăţi / Evenimente Publicat: Joi, 10 Decembrie 2015 Scris de Secretariat

SITUAŢIA DECONTULUI DE NAVETĂ REALIZATĂ DE USLIP IAŞI ÎN PERIOADA 4 - 9 DECEMBRIE 2015

ZONA IAŞI – RURAL

NR. CRT. COMUNA UNIT. ŞC. CU PERS. JURIDICĂ SITUAŢIE DECONT NAVETĂ
1. ANDRIEŞENI ŞC. „GH. CIOBANU” ANDRIEŞENI Plata la zi
2. ARONEANU ŞC. „ARON VODǍ” ARONEANU

Restanţă 2012 – 2013

(Primarul a promis săptămâna trecută ca se va deconta tot - în decembrie 2015)

3. BÂRNOVA ŞCOALA GIMNAZIALǍ BÂRNOVA Plata la zi
4. BIVOLARI ŞCOALA GIMNAZIALǍ BIVOLARI Plata la zi
5. CIORTEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALǍ CIORTEŞTI Plata la zi
6. CIUREA ŞCOALA GIMNAZIALǍ CIUREA Plata la zi
7. ŞCOALA GIMNAZIALǍ LUNCA CETĂŢUII Plata la zi
8. COMARNA ŞCOALA GIMNAZIALǍ COMARNA Plata la zi
9.   ŞCOALA GIMNAZIALǍ OSOI Plata la zi
10. COSTULENI ŞCOALA GIMNAZIALǍ COSTULENI Plata la zi
11. COZMEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC COZMEŞTI Nu s-a plătit pentru semestrul I din anul şcolar 2015 - 2016
12. DAGÂŢA ŞCOALA PROFESIONALǍ DAGÂŢA Plata la zi
13. DOBROVĂŢ ŞCOALA GIMNAZIALǍ „ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” DOBROVĂŢ Restanţe pentru 10 luni din anul 2014 (s-a decontat doar pentru noiembrie şi decembrie 2014)
14. DOLHEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALǍ DOLHEŞTI Plata la zi
15. DRĂGUŞENI ŞCOALA GIMNAZIALǍ DRĂGUŞENI

Nu s-a plătit pentru perioada 2009 – 2015

(Dar s-a plătit pentru sept.,oct.,nov. 2015)

16. DUMEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC DUMEŞTI Plata la zi
17. ŞCOALA GIMNAZIALǍ PĂUŞEŞTI Plata la zi
18. GOLĂIEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALǍ GOLĂIEŞTI

Restanţe 2014 –

 decembrie 2015

19. GORBAN ŞCOALA GIMNAZIALǍ GORBAN Plata la zi
20. GRAJDURI ŞCOALA GIMNAZIALǍ GRAJDURI Plata la zi
21. GROPNIŢA LICEUL TEHNOLOGIC GROPNIŢA Plata la zi
22. GROZEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALǍ GROZEŞTI Plata la zi
23. HOLBOCA  ŞCOALA GIMNAZIALǍ „ŞTEFAN CEL MARE” DANCU Plata la zi
24. LICEUL TEHNOLOGIC HOLBOCA Plata la zi
25. ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR. 1 HOLBOCA Plata la zi
26. HORLEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALǍ HORLEŞTI Plata la zi
27. IPATELE ŞCOALA GIMNAZIALǍ „ION HAULICǍ” IPATELE Plata la zi
28. LEŢCANI ŞCOALA GIMNAZIALǍ LEŢCANI Plata la zi
29. ŞCOALA GIMNAZIALǍ „ISAIA TEODORESCU” COGEASCA Plata la zi
30. MIRONEASA ŞCOALA GIMNAZIALǍ MIRONEASA

Restanţe 2013 (mai, sept., oct., nov.,dec.)

Restanţe 2015 (martie, aprilie, mai, iunie, sept., oct., nov.)

31. MIROSLAVA ŞCOALA GIMNAZIALǍ „COLONEL C. LANGA” MIROSLAVA

Nu s-a mai plătit din 2010

(Primarul a promis că va deconta restanţele începând cu ianuarie 2016)

  SCOALA GIMNAZIALA CORNEŞTI Primarul acordă decontul de navetă, dar directorul unităţii nu aproba plata sumelor aferente
32. LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „M. KOGǍLNICEANU” MIROSLAVA Naveta nu s-a plătit din anul 2010
33. MOGOŞEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC „D. POPA” MOGOŞEŞTI

Restanţe pentru 2014 – 2015

Pentru 2014 – doar 2360 lei

Pentru 2015 – doar 2000 lei

34. ŞCOALA GIMNAZIALǍ HADÂMBU

Restanţe pentru 2014 – 2015

Pentru anul 2014 – 0 lei

Pentru anul 2015 s-a achitat doar suma de 3000 lei

35. MOSNA ŞCOALA GIMNAZIALǍ MOSNA

Plata la zi

36. MOVILENI ŞCOALA GIMNAZIALǍ LARGA JIJIA

Plata la zi

37. PLUGARI LICEUL TEHNOLOGIC PLUGARI

Plata la zi

38. ŞCOALA GIMNAZIALǍ BOROSOAIA Plata la zi
39. POPRICANI ŞCOALA GIMNAZIALǍ POPRICANI Plata la zi
40. ŞCOALA GIMNAZIALǍ VÎNĂTORI Plata la zi

41.

 

PRISĂCANI ŞCOALA GIMNAZIALǍ PRISĂCANI

Restanţe pentru 8 luni din 2014

Pentru anul 2015 – plata la zi

42. PROBOTA ŞCOALA GIMNAZIALǍ „PETRU ANGHEL” PROBOTA

Restanţe 2014 – dec. 2015

(S-au alocat doar 150 mil)

43. RĂDUCĂNENI LICEUL „LASCǍR ROSETTI” RĂDUCĂNENI Plata la zi
44. REDIU ŞCOALA GIMNAZIALǍ REDIU Plata la zi
45. ROŞCANI ŞCOALA GIMNAZIALǍ RĂDENI Plata la zi
46. SCÂNTEIA ŞCOALA GIMNAZIALǍ „A. URICARIUL” SCÂNTEIA Plata la zi
47. ŞCOALA GIMNAZIALǍ BODEŞTI Plata la zi
48. ŞCHEIA LICEUL TEHNOLOGIC „N. BĂLĂUŢĂ”  ŞCHEIA Pentru perioada septembrie 2014 – martie 2015 s-a achitat doar o parte din sumă, iar pentru semestrul I - 2015, s-a promis decontul în decembrie 2015)
49. SCHITU DUCA ŞCOALA GIMNAZIALǍ POIENI

Restanţe pentru anul şcolar 2014 – 2015

Dar se plăteşte din septembrie 2015

50. ŞIPOTE ŞCOALA GIMNAZIALǍ CHIŞCĂRENI Plata la zi
51.   ŞCOALA GIMNAZIALǍ ŞIPOTE Plata la zi
52. TANSA ŞCOALA GIMNAZIALǍ TANSA Plata la zi
53. ŢIBANA LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARǍ ŢIBANA Pentru anul 2014 s-a achitat doar luna septembrie, pentru 2015 – plata la zi
54. ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR. 1 DOMNIŢA Pentru anul 2014 s-a achitat doar luna septembrie, pentru 2015 – s-a decontat doar pentru septembrie şi octombrie
55. ŞCOALA GIMNAZIALǍ GÎRBEŞTI Plata la zi
56. ŢIBĂNEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC „P. P. CARP” ŢIBĂNEŞTI Plata la zi
57.   ŞCOALA GIMNAZIALǍ GLODENII GÎNDULUI Plata la zi
58. ŢIGĂNAŞI  ŞCOALA GIMNAZIALǍ „C. ANTONIU” ŢIGĂNAŞI Plata la zi
59. TOMEŞTI  ŞCOALA GIMNAZIALǍ „D. D. PĂTRĂŞCANU” TOMEŞTI Plata la zi
60. ŞCOALA GIMNAZIALǍ CHICEREA Plata la zi
61. TRIFEŞTI  ŞCOALA GIMNAZIALǍ „I. NEGRUZZI” TRIFEŞTI Plata la zi
62. TUTORA ŞCOALA GIMNAZIALǍ TUTORA Plata la zi
63. UNGHENI ŞCOALA GIMNAZIALǍ BOSIA Plata la zi
64. VALEA LUPULUI ŞCOALA GIMNAZIALǍ VALEA LUPULUI Plata la zi
65. VICTORIA LICEUL TEHNOLOGIC „I. TEODOREANU” VICTORIA Plata la zi
66. VLĂDENI LICEUL TEHNOLOGIC VLĂDENI Pentru anul 2014 – s-a achitat doar 60%, noiembrie 2015 – 100%
67. VOINEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALǍ SLOBOZIA DEAL Nu s-a decontat pe noiembrie 2015
68. ŞCOALA GIMNAZIALǍ  „IOANID ROMANESCU” VOINEŞTI Nu s-a decontat pe noiembrie 2015

 

ZONA PAŞCANI

NR. CRT. ORAŞUL / COMUNA UNITATEA ŞCOLARĂ SITUAŢIE DONT NAVETĂ
1 MUNICIPIUL PAŞCANI COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAIL SADOVEANU” Plata la zi
2 GRUPUL ŞC CF. UNIREA Plata la zi
3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IORDACHE CANTACUZINO” Plata la zi
4 LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „NICOLAE IORGA” Plata la zi
5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PAŞCANI Plata la zi
6 LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI BUSUIOC” Plata la zi
7 GPN NR. 6 (apartine de LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI BUSUIOC”) Plata la zi
8 CLUBUL COPIILOR PAŞCANI Plata la zi
9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÎŞTEŞTI Plata la zi
10 COMUNA HĂRMĂNEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂRMĂNEŞTI Plata la zi
11 COMUNA HELEŞTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ HELEŞTENI + ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBOROCENI Nu se plăteşte din martie 2015
12 COMUNA LESPEZI ŞCOALA GIMNAZIALĂ LESPEZI Plata la zi
13 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HECI Plata la zi
14 COMUNA MOŢCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOŢCA Nu s-a decontat din septembrie 2015
15 COMUNA RUGINOASA ŞCOALA GIMNAZIALĂ RUGINOASA Plata la zi
16 COMUNA STOLNICENI - PRĂJESCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ STOLNICENI-PRĂJESCU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂTEŞTI

Plata la zi
17 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COZMEŞTI Plata la zi
18 COMUNA SIREŢEL ŞCOALA GIMNAZIALĂ SIREŢEL S-a plătit în proporţie de 50%
19 COMUNA TĂTĂRUŞI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRUŞI Plata la zi
20 COMUNA TODIREŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TODIREŞTI Nu se plăteşte din septembrie 2015
21 COMUNA VALEA SEACĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA SEACĂ + ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONŢEŞTI Plata la zi

 

ZONA TG. FRUMOS

NR. CRT. COMUNA UNIT. ŞC. CU PERS. JURIDICĂ SITUAŢIE DECONT NAVETĂ
1 Oraşul TG. FRUMOS LICEUL TEORETIC „ION NECULCE” Plata la zi
2 LICEUL SPECIAL „MOLDOVA” Plata la zi
3 GRĂDINIŢA P.N. – TG. FRUMOS Plata la zi
4 GRĂDINIŢA P.P. – TG. FRUMOS Plata la zi
5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” Plata la zi
6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GARABET IBRĂILEANU” Plata la zi
7 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „TRINITAS” Plata la zi
8 Oraşul HÎRLĂU GR. ŞC. TEHNIC HÎRLĂU Plata la zi
9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU RAREŞ” - HÎRLĂU Plata la zi
10 LICEUL „ŞTEFAN CEL MARE” Plata la zi
11 CLUBUL COPIILOR HÎRLĂU Plata la zi
12 COMUNA BĂLŢAŢI ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂLŢAŢI Plata la zi
13 ŞCOALA SÎRCA Plata la zi
14 COMUNA BELCEŞTI GR. ŞC. „V. M. CRAIU” BELCEŞTI Plata la zi
15 ŞCOALA GIMNAZIALĂ LITENI Plata la zi
16 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SATU-NOU Plata la zi
17 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RUŞI Plata la zi
18 CLUBUL COPIILOR BELCEŞTI Plata la zi
19 COMUNA BRĂIEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂIEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRISTEŞTI

Plata la zi
20
21 COMUNA CEPLENIŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BUHALNIŢA Plata la zi
22 COMUNA COARNELE CAPREI LICEUL TEHNOILOGIC COARNELE CAPREI Plata la zi
23 COMUNA COTNARI LICEUL TEHNOLOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” Plata la zi
24   ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CEZAR PETRESCU” HODORA Plata la zi
25 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎRJOAIA Plata la zi
26 COMUNA COSTEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSTEŞTI Nu s-a decontat din aprilie 2015
27 COMUNA ERBICENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „C. ERBICEANU” Plata la zi
28 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „C. PALADE” TOTOEŞTI Plata la zi
29 COMUNA FÎNTÎNELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÎNTÎNELE Plata la zi
30 COMUNA FOCURI LICEUL TEHNOLOGIC FOCURI Plata la zi
31 COMUNA ION NECULCE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUZNEA Plata la zi
32 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „C. TEODORESCU” RĂZBOIENI Plata la zi
33 COMUNA LUNGANI LICEUL TEHNOLOGIC LUNGANI Nu se decontează din anul 2009
34 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRUCEA Nu se decontează din anul 2009
35 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZMEU Nu se decontează din anul 2009
36 COMUNA MĂDÂRJAC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂDÂRJAC Plata la zi
37 COMUNA OŢELENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ OŢELENI Plata la zi
38 COMUNA ROMÂNEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOANID ROMANESCU” ROMÂNEŞTI Plata la zi
39 COMUNA SCOBINŢI ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCOBINŢI Plata la zi
40 COMUNA SINEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VENIAMIN COSTACHI” SINEŞTI Plata la zi
41 ŞCOALA GIMNAZIALĂ STORNEŞTI Plata la zi
42 COMUNA STRUNGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCĂŞENI

Plata la zi
43 ORAŞUL PODU ILOAIEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL. I. CUZA” PODU ILOAIEI

GRĂDINIŢA PODU ILOAIEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUDĂI

Plata la zi
44 LICEUL TEHNOLOGIC „H. VASILIU”

Restanţe 2014 - 1726 ron

Restanţe 2015 –1100 ron

45 CLUBUL COPIILOR PODU ILOAIEI Plata la zi
         
Accesări: 1622
Website Security Test